fbpx
Trường đại học New Buckinghamshire (Buckinghamshire New University) là cơ sở giáo dục công lập bậc đại học tại Buckinghamshire. Trường hoạt động tại 3 cơ sở chính đặt tại Chalfont, High Wycombe và Wellesbourne. Hiện có khoảng 9.000 sinh viên theo học bán thời gian và toàn thời gian các chương trình học của trường. Trường cung cấp các khóa học thông qua 3 khoa: Sáng tạo và Văn hóa, doanh nghiệp và đổi mới, Xã hội và Y tế. Các khóa học như nghệ thuật, phương tiện truyền thông, máy tính, kinh doanh, quản lý pháp luật, và công tác xã hội được cung cấp đến cho sinh viên theo học tai trường.

 

Trường đại học New Buckinghamshire (Buckinghamshire New University) là cơ sở giáo dục công lập bậc đại học tại Buckinghamshire. Trường hoạt động tại 3 cơ sở chính đặt tại Chalfont, High Wycombe và Wellesbourne. Hiện có khoảng 9.000 sinh viên theo học bán thời gian và toàn thời gian các chương trình học của trường. Trường cung cấp các khóa học thông qua 3 khoa: Sáng tạo và Văn hóa, doanh nghiệp và đổi mới, Xã hội và Y tế. Các khóa học như nghệ thuật, phương tiện truyền thông, máy tính, kinh doanh, quản lý pháp luật, và công tác xã hội được cung cấp đến cho sinh viên theo học tai trường.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Buckinghamshire New University

Location: Buckinghamshire New University, Aylesbury, Vương Quốc AnhPhone: +44 1296 744200
Website: http://bucks.ac.uk/
Distance: 0 km