fbpx

Được thành lập năm 1764 tại Providence, Rhode Island, đại học Brown (Brown University) ban đầu là cao đẳng Rhode Island. Đây là trường tư thục với tổng số sinh viên theo học hơn 8,000. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, bằng chuyên ngành đầu tiên trong hơn 120 lĩnh vực như khoa học xã hội, kiến trúc, y tế cộng đồng, kinh doanh & quản lý kinh tế, hóa học, địa chất v.v. Những khóa học được tổ chức giảng dạy thông qua các trường: y khoa Brown, cao học Brown, nghệ thuật tự do & khoa học.

Được thành lập năm 1764 tại Providence, Rhode Island, đại học Brown (Brown University) ban đầu là cao đẳng Rhode Island. Đây là trường tư thục với tổng số sinh viên theo học hơn 8,000. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, bằng chuyên ngành đầu tiên trong hơn 120 lĩnh vực như khoa học xã hội, kiến trúc, y tế cộng đồng, kinh doanh & quản lý kinh tế, hóa học, địa chất v.v. Những khóa học được tổ chức giảng dạy thông qua các trường: y khoa Brown, cao học Brown, nghệ thuật tự do & khoa học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Rhode Island College

Location: Rhode Island College, Mt Pleasant Ave, Providence, RI, USAPhone: +1 401-456-8000
Website: http://www.ric.edu/
Distance: 5.25 km

Johnson & Wales University - North Miami

Location: 8 Abbott Park Place, Providence, RI 02903, USAPhone: 1-800-342-5598
Website: http://www.jwu.edu
Distance: 1.19 km

Providence College

Location: Providence College, Cunningham Square, Providence, RI, USAPhone: +1 401-865-1000
Website: http://www.providence.edu/
Distance: 3.62 km

Rhode Island School of Design

Location: Rhode Island School of Design (RISD), College Street, Providence, RI, USAPhone: +1 401-454-6100
Website: https://www.risd.edu/
Distance: 0.51 km

Johnson and Wales University

Location: 8 Abbott Park Place, Providence, Rhode Island, USAPhone: 8 Abbott Park Place, Providence, RI 02903 800-342-5598
Website: https://www.jwu.edu/
Distance: 1.19 km