fbpx

Brockenhurst College

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0
Trường Cao đẳng Brockenhurst được thành lập vào năm 1909 với tư cách là Trung tâm Giáo viên phổ thông và nằm tại Hampshire, nước Anh. Có khoảng 2.700 sinh viên theo học từ tuổi 16 và sinh viên quốc tế và 8.000 sinh viên trưởng thành phi chính quy đăng ký vào hàng loạt khóa học cấp bằng. Trường tổ chức các khóa học trình độ AS/A, cấp chứng chỉ quốc gia cao cấp, bằng quốc gia cao cấp, cơ sở, chuyên nghiệp và ít nhất 50 khóa học hướng nghiệp.
Trường Cao đẳng Brockenhurst được thành lập vào năm 1909 với tư cách là Trung tâm Giáo viên phổ thông và nằm tại Hampshire, nước Anh. Có khoảng 2.700 sinh viên theo học từ tuổi 16 và sinh viên quốc tế và 8.000 sinh viên trưởng thành phi chính quy đăng ký vào hàng loạt khóa học cấp bằng. Trường tổ chức các khóa học trình độ AS/A, cấp chứng chỉ quốc gia cao cấp, bằng quốc gia cao cấp, cơ sở, chuyên nghiệp và ít nhất 50 khóa học hướng nghiệp.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Brockenhurst College

Location: Brockenhurst College, Lyndhurst Road, Brockenhurst, Vương Quốc AnhPhone: +44 1590 625555
Website: https://www.brock.ac.uk/
Distance: 0 km