fbpx

British Council

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Xếp hạng
0.0
Văn phòng chính của Hội đồng Anh Singapore nằm tại Trung tâm đường Napier. 3 trung tâm khác của Hội đồng bao gồm: Trung tâm Marsiling, Trung tâm Tampines và Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp. Tại Singapore, công việc của Hội đồng Anh bao gồm giảng dạy tiếng Anh; cung cấp những thông tin mới nhất về học tập tại Vương quốc Anh; và thúc đẩy nền giáo dục và đào tạo Anh. Bên cạnh các khóa học tiếng Anh, các chương trình Đào tạo giáo viên và Đào tạo công ty cũng được tổ chức. Các khóa học chuyên ngành Nghệ thuật, Múa, Kịch, Điện ảnh và Nội dung số và Văn học cũng được Hội đồng Anh tổ chức.

 

Văn phòng chính của Hội đồng Anh Singapore nằm tại Trung tâm đường Napier. 3 trung tâm khác của Hội đồng bao gồm: Trung tâm Marsiling, Trung tâm Tampines và Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp. Tại Singapore, công việc của Hội đồng Anh bao gồm giảng dạy tiếng Anh; cung cấp những thông tin mới nhất về học tập tại Vương quốc Anh; và thúc đẩy nền giáo dục và đào tạo Anh. Bên cạnh các khóa học tiếng Anh, các chương trình Đào tạo giáo viên và Đào tạo công ty cũng được tổ chức. Các khóa học chuyên ngành Nghệ thuật, Múa, Kịch, Điện ảnh và Nội dung số và Văn học cũng được Hội đồng Anh tổ chức.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 6.3 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 0.93 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 4.55 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 6.39 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 5.3 km