fbpx

Được thành lập năm 1875, đại học Brigham Young (Brigham Young University) là trường tư thục tại Provo, Utah. Học viện tổ chức đào tạo các khóa học cử nhân, cao học, giáo dục thường xuyên thông qua 11 trường cao đẳng. Chương trình được giảng dạy bao gồm kinh doanh; giáo dục; kỹ thuật & công nghệ; khoa học xã hội & gia đình; mỹ thuật & truyền thông; y tế & hiệu suất con người; nhân văn; nghiên cứu quốc tế; luật; khoa học đời sống; điều dưỡng; khoa học vật lý & toán học; giáo dục tôn giáo. Năm 2008, đại học Brigham Young có 32,992 sinh viên theo học những chương trình cử nhân, cao học.

Được thành lập năm 1875, đại học Brigham Young (Brigham Young University) là trường tư thục tại Provo, Utah. Học viện tổ chức đào tạo các khóa học cử nhân, cao học, giáo dục thường xuyên thông qua 11 trường cao đẳng. Chương trình được giảng dạy bao gồm kinh doanh; giáo dục; kỹ thuật & công nghệ; khoa học xã hội & gia đình; mỹ thuật & truyền thông; y tế & hiệu suất con người; nhân văn; nghiên cứu quốc tế; luật; khoa học đời sống; điều dưỡng; khoa học vật lý & toán học; giáo dục tôn giáo. Năm 2008, đại học Brigham Young có 32,992 sinh viên theo học những chương trình cử nhân, cao học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Brigham Young University

Location: Brigham Young University, Provo, UT, USAPhone: +1 801-422-4636
Website: http://www.byu.edu/
Distance: 0 km