fbpx

Đại học Brigham Young – Idaho (Brigham Young University – Idaho) tiền thân là trường cao đẳng Ricks. Trường chính thức được biết đến như đại học Brigham Young University-Idaho vào năm 2000. Trường đại học tư thục này cung cấp các chương trình học cho bậc cử nhân liên kết thông qua sáu phân hệ chính của mình: Nông nghiệp và Khoa học đời sống, Kinh doanh và Truyền thông, Giáo dục và Phát triển Con người, Ngôn ngữ, Trình diễn và nghệ thuật, và khoa học vật lý và Kỹ thuật. Khoảng 12.000 sinh viên hiện đang theo học các trường đại học có khuôn viên ở Rexburg, Idaho.

 

Đại học Brigham Young – Idaho (Brigham Young University – Idaho) tiền thân là trường cao đẳng Ricks. Trường chính thức được biết đến như đại học Brigham Young University-Idaho vào năm 2000. Trường đại học tư thục này cung cấp các chương trình học cho bậc cử nhân liên kết thông qua sáu phân hệ chính của mình: Nông nghiệp và Khoa học đời sống, Kinh doanh và Truyền thông, Giáo dục và Phát triển Con người, Ngôn ngữ, Trình diễn và nghệ thuật, và khoa học vật lý và Kỹ thuật. Khoảng 12.000 sinh viên hiện đang theo học các trường đại học có khuôn viên ở Rexburg, Idaho.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Brigham Young University - Idaho

Location: Brigham Young University-Idaho, South Center Street, Rexburg, ID, USAPhone: +1 208-496-1411
Website: http://www.byui.edu/
Distance: 0 km