fbpx

Cao đẳng kinh doanh Bridge (Bridge Business College) nằm ở Sydney, NSW. Trường cung cấp khóa học dành cho người đi làm, độ tuổi từ 18 trở lên và không hạn chế độ tuổi trở lên của ứng viên. Sinh viên cao đẳng kinh doanh Bridge đến từ hơn 60 quốc gia thuộc Châu Á, châu Âu, Thái Bình Dương, Trung Đông, Nam Mỹ. Tiếng Anh cơ bản cũng được tổ chức đào tạo. Tất cả các khóa học Anh ngữ đều được chứng nhận bởi Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia ELICOS. Bên cạnh đó, học viện cũng cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận về nguồn nhân lực & kinh doanh, du lịch (quản lý hoạt động)

Cao đẳng kinh doanh Bridge (Bridge Business College) nằm ở Sydney, NSW. Trường cung cấp khóa học dành cho người đi làm, độ tuổi từ 18 trở lên và không hạn chế độ tuổi trở lên của ứng viên. Sinh viên cao đẳng kinh doanh Bridge đến từ hơn 60 quốc gia thuộc Châu Á, châu Âu, Thái Bình Dương, Trung Đông, Nam Mỹ. Tiếng Anh cơ bản cũng được tổ chức đào tạo. Tất cả các khóa học Anh ngữ đều được chứng nhận bởi Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia ELICOS. Bên cạnh đó, học viện cũng cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận về nguồn nhân lực & kinh doanh, du lịch (quản lý hoạt động)

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.88 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 4.8 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 3.55 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 1.25 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.84 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 2.01 km