fbpx
Đại học Bradley (Bradley University) là trường dành cho nữ & nam sinh, tư thục, được thành lập năm 1897 tại Illinois với gần 6,100 sinh viên và 400 nhân viên nhà trường. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Học viện bao gồm các phòng ban như khoa học y tế & sư phạm, Kỹ Thuật & công nghệ, khoa học & nghệ thuật tự do, quản trị kinh doanh, truyền thông & mỹ thuật. Chương trình tiến sỹ được tổ chức đào tạo trong chuyên ngành vật lí trị liệu
Bradley University
Bradley University

Giới thiệu về trường Bradley University

Đại Học Bradley là một trường đại học tư thục hàng đầu tại Peoria, Illinois, cung cấp cơ hội và nguồn lực tương đương với một trường đại học lớn cho hơn 5.400 sinh viên đại học và SAU đại học với sự chú Ý cá nhân và kinh nghiệm học tập đặc biệt của một trường đại học có quy mô nhỏ hơn. Bradley cung cấp hơn 185 chương trình học đại học và sau đại học về kinh doanh, truyền thông, giáo dục, kỹ thuật, mỹ thuật, khoa học sức khỏe, nghệ thuật tự do và khoa học, và công nghệ.

Bradley University
Bradley University

Vị trí địa lý của trường Bradley University

Bradley University được thành lập năm 1897 có cơ sở đặt tại Peoria, Illinois; là một cộng đồng giáo dục năng động mà giá trị xuất sắc trong giảng dạy; nghiên cứu; sản xuất sáng tạo; học bổng áp dụng; và dịch vụ vượt qua các lớp học với lợi ích trước mắt cho học sinh; và cộng đồng trong khuôn viên trường và bền bỉ với lợi ích cho sinh viên và trên thế giới.

Bradley University
Bradley University

Chương trình giảng dạy tại Bradley University

Trường Đại học Bradley có hơn 100 chương trình đào tạo đại học, trong đó có một số chuyên ngành nổi bật như Quản trị kinh doanh; kinh tế; truyền thông; giáo dục; kỹ thuật; mỹ thuật và trình diễn; khoa học.

Ngoài ra trường còn cung cấp các chứng chỉ đại học, sau đại học, và chương trình đào tạo tiến đào sĩ. Trường cam kết cung cấp đầy đủ cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng trong công việc. Đồng thời sinh viên có cơ hội được học tập liên ngành và các cơ hội hợp tác nhằm đảm bảo rằng sinh viên luôn được học tập trong môi trường có bề rộng và chiều sâu, và các cơ hội thực nghiệm thú vị.

Bradley University
Bradley University
Đại học Bradley (Bradley University) là trường dành cho nữ & nam sinh, tư thục, được thành lập năm 1897 tại Illinois với gần 6,100 sinh viên và 400 nhân viên nhà trường. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Học viện bao gồm các phòng ban như khoa học y tế & sư phạm, Kỹ Thuật & công nghệ, khoa học & nghệ thuật tự do, quản trị kinh doanh, truyền thông & mỹ thuật. Chương trình tiến sỹ được tổ chức đào tạo trong chuyên ngành vật lí trị liệu
Bradley University
Bradley University

Giới thiệu về trường Bradley University

Đại Học Bradley là một trường đại học tư thục hàng đầu tại Peoria, Illinois, cung cấp cơ hội và nguồn lực tương đương với một trường đại học lớn cho hơn 5.400 sinh viên đại học và SAU đại học với sự chú Ý cá nhân và kinh nghiệm học tập đặc biệt của một trường đại học có quy mô nhỏ hơn. Bradley cung cấp hơn 185 chương trình học đại học và sau đại học về kinh doanh, truyền thông, giáo dục, kỹ thuật, mỹ thuật, khoa học sức khỏe, nghệ thuật tự do và khoa học, và công nghệ.

Bradley University
Bradley University

Vị trí địa lý của trường Bradley University

Bradley University được thành lập năm 1897 có cơ sở đặt tại Peoria, Illinois; là một cộng đồng giáo dục năng động mà giá trị xuất sắc trong giảng dạy; nghiên cứu; sản xuất sáng tạo; học bổng áp dụng; và dịch vụ vượt qua các lớp học với lợi ích trước mắt cho học sinh; và cộng đồng trong khuôn viên trường và bền bỉ với lợi ích cho sinh viên và trên thế giới.

Bradley University
Bradley University

Chương trình giảng dạy tại Bradley University

Trường Đại học Bradley có hơn 100 chương trình đào tạo đại học, trong đó có một số chuyên ngành nổi bật như Quản trị kinh doanh; kinh tế; truyền thông; giáo dục; kỹ thuật; mỹ thuật và trình diễn; khoa học.

Ngoài ra trường còn cung cấp các chứng chỉ đại học, sau đại học, và chương trình đào tạo tiến đào sĩ. Trường cam kết cung cấp đầy đủ cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng trong công việc. Đồng thời sinh viên có cơ hội được học tập liên ngành và các cơ hội hợp tác nhằm đảm bảo rằng sinh viên luôn được học tập trong môi trường có bề rộng và chiều sâu, và các cơ hội thực nghiệm thú vị.

Bradley University
Bradley University
Read more

Chi phí

CHI PHÍ THEO NĂM

 • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • US$11,360
 • CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ
  • US$7,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

 • BẬC ĐẠI HỌC
  • US$30,500

Đánh giá và xếp hạng

 • Theo Báo cáo tiến độ giáo dục của Mỹ trong năm vừa qua, Đại học Bradley xếp vị trí thứ 7 trên toàn quốc, cùng các trường lớn như Đại học Harvard, Học viện hải quân Hoa Kỳ. Trường cũng được xếp cao về thành tích của sinh viên, hơn 80% sinh viện đạt điểm trung bình là 3.0.
 • Đại học Bradley được xếp hạng 6 trong số các trường tốt nhất của Mỹ năm 2017 được công bố bởi Tạp chí US News & World Report.

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bradley University

Location: Bradley University, West Bradley Avenue, Peoria, IL, USAPhone: +1 309-676-7611
Website: https://www.bradley.edu/
Distance: 0 km