fbpx
Lịch sử của Đại học Bournemouth bắt đầu từ thập niên 70 với tiền thân là Cao đẳng Công nghệ Bournemouth. Trường hoạt động tại hai cơ sở chính: Cơ sở Talbot ở trung tâm Bournemouth và Cơ sở Lansdowne nằm ngoài trung tâm thành phố. Số lượng sinh viên theo học tại trường vào khoảng 16,000 với các chuyên ngành như luật, kinh doanh, khoa học xã hội và khảo cổ học, du lịch và nhà hàng – khách sạn, tài chính, công nghệ, marketing và truyền thông, và sản khoa.

 

Lịch sử của Đại học Bournemouth bắt đầu từ thập niên 70 với tiền thân là Cao đẳng Công nghệ Bournemouth. Trường hoạt động tại hai cơ sở chính: Cơ sở Talbot ở trung tâm Bournemouth và Cơ sở Lansdowne nằm ngoài trung tâm thành phố. Số lượng sinh viên theo học tại trường vào khoảng 16,000 với các chuyên ngành như luật, kinh doanh, khoa học xã hội và khảo cổ học, du lịch và nhà hàng – khách sạn, tài chính, công nghệ, marketing và truyền thông, và sản khoa.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Capital School of English - Bournemouth

Location: Capital School of English, Wimborne Road, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 546875
Website: http://www.capitalschool.co.uk/
Distance: 1.18 km

MLS International College

Location: MLS International College, Hinton Road, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 291556
Website: http://www.mls-college.co.uk/
Distance: 2.87 km

Beet Language Centre

Location: BEET Language Centre, Nortoft Road, Charminster, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 397721
Website: http://www.beet.co.uk/
Distance: 2.74 km

Mls International

Location: MLS International College, Hinton Road, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 291556
Website: http://www.mls-college.co.uk/
Distance: 2.87 km

Bournemouth Montessori Centre Limited

Location: Bournemouth Montessori Centre, Lansdowne Road, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 780010
Website: http://www.bournemouthmontessori.co.uk/
Distance: 2.12 km

AECC University College

Location: AECC University College, Bournemouth, UKPhone: +44 1202 436200
Website: https://www.aecc.ac.uk/
Distance: 5.03 km