fbpx

Thông tin chung

Đại học Boston (Boston University) là học viện tư thục, được thành lập năm 1839 tại Boston, Massachusetts với gần 32,735 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, liên kết, văn bằng 2, chứng chỉ thạc sỹ thứ 2 trong hơn 90 chuyên ngành. Đại học Boston có các trường/cao đẳng: nghệ thuật & khoa học, truyền thông, kỹ thuật, mỹ thuật, quản lý, y khoa, luật, nha khoa, cao đẳng Metropolitan, sư phạm v.v.

 

Thông tin chung

Đại học Boston (Boston University) là học viện tư thục, được thành lập năm 1839 tại Boston, Massachusetts với gần 32,735 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, liên kết, văn bằng 2, chứng chỉ thạc sỹ thứ 2 trong hơn 90 chuyên ngành. Đại học Boston có các trường/cao đẳng: nghệ thuật & khoa học, truyền thông, kỹ thuật, mỹ thuật, quản lý, y khoa, luật, nha khoa, cao đẳng Metropolitan, sư phạm v.v.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hult International Business School

Location: Hult International Business School, Education Street, Cambridge, MA, USAPhone: +1 617-746-1990
Website: http://www.hult.edu/
Distance: 3.58 km

The New England College of Optometry

Location: New England College of Optometry, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-266-2030
Website: http://www.neco.edu/
Distance: 1.54 km

Boston Graduate School of Psychoanalysis

Location: Boston Graduate School of Psychoanalysis, Beacon Street, Brookline, MA, USAPhone: +1 617-277-3915
Website: http://www.bgsp.edu/
Distance: 2.61 km

Mount Ida College

Location: 777 Dedham Street, Newton, Massachusetts 02459, United StatesPhone: 617-243-1500
Website: https://www.umass.edu/
Distance: 8.83 km

Fisher College

Location: Fisher College, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-236-8800
Website: http://www.fisher.edu/
Distance: 2.62 km

Wentworth Institute of Technology

Location: Wentworth Institute of Technology, Huntington Avenue, Boston, MA, USAPhone: +1 617-989-4590
Website: https://www.wit.edu/
Distance: 1.8 km