fbpx

Cao đẳng Boston (Boston College) được thành lập bởi giáo hội Jesus năm 1863. Hiện có khoảng 14.400 sinh viên theo học tại trường. Chestnut Hill, Newton và Đài quan sát Weston là 3 cơ sở chính của cao đẳng Boston. Một số trường cao đẳng trực thuộc cao đẳng Boston là: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, trường quản lý Carroll, trường sư phạm Lynch, trường điều dưỡng Connell, cao đẳng công tác xã hội sau đại học, trường Luật và cao đẳng nghiên cứu nâng cao Woods. Các trường cao đẳng trực thuộc chịu trách nhiệm giảng dạy nhiều lĩnh vực khác nhau tại các hệ đại học, sau đại học, tiến sĩ. Trường có khu ký túc xá cho sinh viên quốc tế và sinh viên học xa nhà.

Cao đẳng Boston (Boston College) được thành lập bởi giáo hội Jesus năm 1863. Hiện có khoảng 14.400 sinh viên theo học tại trường. Chestnut Hill, Newton và Đài quan sát Weston là 3 cơ sở chính của cao đẳng Boston. Một số trường cao đẳng trực thuộc cao đẳng Boston là: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, trường quản lý Carroll, trường sư phạm Lynch, trường điều dưỡng Connell, cao đẳng công tác xã hội sau đại học, trường Luật và cao đẳng nghiên cứu nâng cao Woods. Các trường cao đẳng trực thuộc chịu trách nhiệm giảng dạy nhiều lĩnh vực khác nhau tại các hệ đại học, sau đại học, tiến sĩ. Trường có khu ký túc xá cho sinh viên quốc tế và sinh viên học xa nhà.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hult International Business School

Location: Hult International Business School, Education Street, Cambridge, MA, USAPhone: +1 617-746-1990
Website: http://www.hult.edu/
Distance: 8.9 km

The New England College of Optometry

Location: New England College of Optometry, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-266-2030
Website: http://www.neco.edu/
Distance: 6.96 km

Boston Graduate School of Psychoanalysis

Location: Boston Graduate School of Psychoanalysis, Beacon Street, Brookline, MA, USAPhone: +1 617-277-3915
Website: http://www.bgsp.edu/
Distance: 2.94 km

Mount Ida College

Location: 777 Dedham Street, Newton, Massachusetts 02459, United StatesPhone: 617-243-1500
Website: https://www.umass.edu/
Distance: 4.34 km

Fisher College

Location: Fisher College, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-236-8800
Website: http://www.fisher.edu/
Distance: 8.06 km

Wentworth Institute of Technology

Location: Wentworth Institute of Technology, Huntington Avenue, Boston, MA, USAPhone: +1 617-989-4590
Website: https://www.wit.edu/
Distance: 6.01 km