fbpx

Đại học Bond là một trường đại học tư nhân nằm tại Robina ở Bờ biển Gold, Queensland. Trường được thành lập vào năm 1989. Trường tổ chức các chương trình trong các ngành Quản lý Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng và Du lịch; Nhân văn; Luật và Tội phạm học; Nghệ thuật sáng tạo, Liên lạc & Truyền thông; Kinh doanh & thương mại; Công nghệ thông tin; Giáo dục và Ngôn ngữ học ứng dụng; Bất động sản và Phát triển bền vững; và Khoa học sức khỏe và Y học. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ trong các ngành khác nhau.

Đại học Bond là một trường đại học tư nhân nằm tại Robina ở Bờ biển Gold, Queensland. Trường được thành lập vào năm 1989. Trường tổ chức các chương trình trong các ngành Quản lý Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng và Du lịch; Nhân văn; Luật và Tội phạm học; Nghệ thuật sáng tạo, Liên lạc & Truyền thông; Kinh doanh & thương mại; Công nghệ thông tin; Giáo dục và Ngôn ngữ học ứng dụng; Bất động sản và Phát triển bền vững; và Khoa học sức khỏe và Y học. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ trong các ngành khác nhau.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Surfcity College

Location: SURFCiTY International Training College, Surfers Paradise Boulevard, Surfers Paradise QLD, AustraliaPhone: +61 7 5554 3900
Website: http://www.surfcitycollege.com/
Distance: 7.63 km

Health Academy Australia

Location: Health Academy Australia, Riverwalk Avenue, Robina Queensland, ÚcPhone: +61 7 5689 1500
Website: http://www.healthcourses.com.au/
Distance: 3.5 km

Harvest Bible College

Location: Harvest Bible College, Mieke Court, Burleigh Heads Queensland, ÚcPhone: +61 7 5566 1555
Website: http://www.harvest.edu.au/
Distance: 5.09 km

SURFCiTY International Training College

Location: SURFCiTY International Training College, Surfers Paradise Boulevard, Surfers Paradise Queensland, ÚcPhone: +61 7 5554 3900
Website: http://www.surfcitycollege.com/
Distance: 7.63 km

Australian Institute of Creative Design

Location: Australian Institute of Creative Design, Scottsdale Drive, Varsity Lakes Queensland, ÚcPhone: +61 7 5593 8335
Website: https://www.aicd.edu.au/
Distance: 3.2 km

Gold Coast College

Location: Gold Coast College of Christian Ministeries, Surfers Paradise Blvd, Surfers Paradise Queensland, ÚcPhone: +61 7 5554 3900
Distance: 6.29 km