fbpx

Đại học bang Boise (Boise State University) là trường công lập, tọa lạc gần trung tâm Boise, thủ phủ Idaho. Trường được thành lập dưới tên gọi cao đẳng Boise Junior (Boise Junior College) bởi Giáo hội Episcopal với tổng số 19,500 sinh viên đang theo học hiện nay. Đại học Boise tổ chức đào tạo hơn 190 lĩnh vực quan trọng cấp bằng tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân và chứng chỉ cao học. Các chương trình được giảng dạy thông qua 8 trường cao đẳng trực thuộc: nghệ thuật và khoa học, kinh doanh & kinh tế học, sư phạm, kỹ thuật, nghiên cứu bậc sau đại học, khoa học y tế, khoa học xã hội & vấn đề xã hội, ứng dụng công nghệ.

 

Đại học bang Boise (Boise State University) là trường công lập, tọa lạc gần trung tâm Boise, thủ phủ Idaho. Trường được thành lập dưới tên gọi cao đẳng Boise Junior (Boise Junior College) bởi Giáo hội Episcopal với tổng số 19,500 sinh viên đang theo học hiện nay. Đại học Boise tổ chức đào tạo hơn 190 lĩnh vực quan trọng cấp bằng tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân và chứng chỉ cao học. Các chương trình được giảng dạy thông qua 8 trường cao đẳng trực thuộc: nghệ thuật và khoa học, kinh doanh & kinh tế học, sư phạm, kỹ thuật, nghiên cứu bậc sau đại học, khoa học y tế, khoa học xã hội & vấn đề xã hội, ứng dụng công nghệ.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Boise State University

Location: Boise State University, West University Drive, Boise, ID, USAPhone: +1 208-426-1000
Website: https://boisestate.edu/
Distance: 0 km