fbpx

Trường Quản lý Kinh doanh Luân Đôn là một cơ sở đào tạo Đại Học và chuyên sâu tư nhân chuyên tổ chức các chương trình cấp bằng đại học, bằng cấp và chứng chỉ có chất lượng cho sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Trường có thể tạo cho sinh viên cơ hội học tập trong các chương trình Kinh doanh và CNTT hàng đầu. Các chương trình được tổ chức bao gồm Quản lý Tài chính, Quản lý sản xuất, Quản lý nguồn nhân lực, Mua bán và Hậu cần, Quản lý quốc tế, Thử thách Marketing Chiến lược, Quản lý Chính sách công, và Luật công ty và đối tác.

Trường Quản lý Kinh doanh Luân Đôn là một cơ sở đào tạo Đại Học và chuyên sâu tư nhân chuyên tổ chức các chương trình cấp bằng đại học, bằng cấp và chứng chỉ có chất lượng cho sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Trường có thể tạo cho sinh viên cơ hội học tập trong các chương trình Kinh doanh và CNTT hàng đầu. Các chương trình được tổ chức bao gồm Quản lý Tài chính, Quản lý sản xuất, Quản lý nguồn nhân lực, Mua bán và Hậu cần, Quản lý quốc tế, Thử thách Marketing Chiến lược, Quản lý Chính sách công, và Luật công ty và đối tác.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 2.12 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 6.64 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 9.68 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 0.28 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 7.49 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 0.2 km