fbpx

Học viện công nghệ Blekinge (Blekinge Institute of Technology (BTH) được thành lập năm 1989 tại địa hạt Blekinge, phía đông nam Thụy Điển. BTH là một trong ba học viện công nghệ độc lập ở Thụy Điển và được chính thức công nhận vào năm 1999. Trong số các chương trình, khóa học giảng dạy bằng tiếng Thụy Điển, BTH có 2 chương trình cử nhân và khoảng 18 khóa học thạc sỹ bằng tiếng Anh. Bên cạnh một lượng lớn giảng viên quốc tế, những du học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới đã tạo ra một môi trường quốc tế thực sự cho học viện công nghệ Blekinge

Học viện công nghệ Blekinge (Blekinge Institute of Technology (BTH) được thành lập năm 1989 tại địa hạt Blekinge, phía đông nam Thụy Điển. BTH là một trong ba học viện công nghệ độc lập ở Thụy Điển và được chính thức công nhận vào năm 1999. Trong số các chương trình, khóa học giảng dạy bằng tiếng Thụy Điển, BTH có 2 chương trình cử nhân và khoảng 18 khóa học thạc sỹ bằng tiếng Anh. Bên cạnh một lượng lớn giảng viên quốc tế, những du học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới đã tạo ra một môi trường quốc tế thực sự cho học viện công nghệ Blekinge

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Blekinge Institute of Technology

Location: Blekinge Institute of Technology, Valhallavägen, Karlskrona, SwedenPhone: +46 455 38 50 00
Website: http://www.bth.se/
Distance: 0 km