fbpx
Trường Cao đẳng Blackburn, được thành lập vào năm 1888, nằm tại Blackburn, Lancashire, Vương quốc Anh có hơn 20.000 sinh viên đăng ký học tại cơ sở. Blackburn là một trung tâm thứ 6 và cung cấp hàng loạt chương trình cấp bằng, HND và bằng chuyên nghiệp. Trường tổ chức các khóa chuyên sâu bao gồm ngành Kế toán, Nghệ thuật, Sinh học, Kinh doanh, Hóa học, Máy tính, Tư duy phê phán, Múa, Kịch và Nhà hát, Kinh tế, Ngôn ngữ và Văn học Anh, Điện ảnh, Tiếng Pháp, Địa lý, Chính phủ và Chính trị, Lịch sử, ICT, Luật, Toán học, v.v.

 

Trường Cao đẳng Blackburn, được thành lập vào năm 1888, nằm tại Blackburn, Lancashire, Vương quốc Anh có hơn 20.000 sinh viên đăng ký học tại cơ sở. Blackburn là một trung tâm thứ 6 và cung cấp hàng loạt chương trình cấp bằng, HND và bằng chuyên nghiệp. Trường tổ chức các khóa chuyên sâu bao gồm ngành Kế toán, Nghệ thuật, Sinh học, Kinh doanh, Hóa học, Máy tính, Tư duy phê phán, Múa, Kịch và Nhà hát, Kinh tế, Ngôn ngữ và Văn học Anh, Điện ảnh, Tiếng Pháp, Địa lý, Chính phủ và Chính trị, Lịch sử, ICT, Luật, Toán học, v.v.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Blackburn College

Location: Blackburn College, College Avenue, Carlinville, Illinois, Hoa KỳPhone: +1 800-233-3550
Website: http://www.blackburn.edu/
Distance: 0 km