fbpx
Bishop’s University là một trường đại học có trụ sở tại Quebec, Canada. Trường có hơn 100 chương trình đào tạo, được giảng dạy trên khắp năm trường thành viên với nhiều ngành học khác nhau, bao gồm: Kinh doanh, Giáo dục, Nhân văn, Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên & Toán học. Trường có 15% là sinh viên quốc tế.

 

Bishop’s University là một trường đại học có trụ sở tại Quebec, Canada. Trường có hơn 100 chương trình đào tạo, được giảng dạy trên khắp năm trường thành viên với nhiều ngành học khác nhau, bao gồm: Kinh doanh, Giáo dục, Nhân văn, Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên & Toán học. Trường có 15% là sinh viên quốc tế.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Université de Sherbrooke

Location: Université de Sherbrooke - Campus principal, Boulevard de l'Université, Sherbrooke, Québec, Ca-na-đaPhone: +1 819-821-7000
Website: http://www.usherbrooke.ca/
Distance: 6.55 km

Bishop's University

Location: Bishop's University, College Street, Sherbrooke, Québec, Ca-na-đaPhone: +1 819-822-9600
Website: http://www.ubishops.ca/
Distance: 0 km