fbpx
Kể từ năm 1823, Đại học Birkbeck Luân Đôn liên tục cung cấp nền giáo dục đại học cho sinh viên. Nằm ở khu Bloomsbury ở trung tâm Luân Đôn, Đại học Birkbeck là một có sở giảng dạy và nghiên cứu đạt trình độ quốc tế, một trung tâm sôi động chất lượng cao về học thuật và là cơ sở chuyên ngành duy nhất của Luân Đôn về đào tạo đại học vào buổi tối. Trường cũng tổ chức nhiều chương trình sau đại học khác nhau dành cho sinh viên khắp thế giới bên cạnh các chương trình sau đại học chính quy. Hơn 19.000 sinh viên theo học hàng năm. Bốn khoa tại trường bao gồm: Khoa Nghệ thuật, Khoa Học tập trọn đời, Khoa Khoa học và Khoa Khoa học xã hội.
Kể từ năm 1823, Đại học Birkbeck Luân Đôn liên tục cung cấp nền giáo dục đại học cho sinh viên. Nằm ở khu Bloomsbury ở trung tâm Luân Đôn, Đại học Birkbeck là một có sở giảng dạy và nghiên cứu đạt trình độ quốc tế, một trung tâm sôi động chất lượng cao về học thuật và là cơ sở chuyên ngành duy nhất của Luân Đôn về đào tạo đại học vào buổi tối. Trường cũng tổ chức nhiều chương trình sau đại học khác nhau dành cho sinh viên khắp thế giới bên cạnh các chương trình sau đại học chính quy. Hơn 19.000 sinh viên theo học hàng năm. Bốn khoa tại trường bao gồm: Khoa Nghệ thuật, Khoa Học tập trọn đời, Khoa Khoa học và Khoa Khoa học xã hội.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 7.5 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 6.74 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 9.39 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 9.65 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 9.09 km

International House London

Location: International House London, Stukeley Street, London, UKPhone: +44 20 7611 2400
Website: https://www.ihlondon.com/
Distance: 9.21 km