fbpx

Đại học Biola (Biola University) là một trường đại học Thiên chúa giáo tư nhân ở Nam California. Được thành lập hơn 100 năm trước, Biola tập trung vào giáo dục Kinh thánh, phát triển tinh thần và chuẩn bị cho sự nghiệp. Đây là nơi tất cả các giảng viên, nhân viên và cả sinh viên đều là những người theo đạo Thiên chúa. Với hơn 145 chương trình đào tạo trong 7 trường, Biola cấp bằng từ thạc sĩ nghệ thuật đến tiến sĩ triết học. Chương trình đào tạo cao học của Biola hiện cấp 2 bằng cử nhân được công nhận tại mọi quốc gia trên thế giới.

Đại học Biola (Biola University) là một trường đại học Thiên chúa giáo tư nhân ở Nam California. Được thành lập hơn 100 năm trước, Biola tập trung vào giáo dục Kinh thánh, phát triển tinh thần và chuẩn bị cho sự nghiệp. Đây là nơi tất cả các giảng viên, nhân viên và cả sinh viên đều là những người theo đạo Thiên chúa. Với hơn 145 chương trình đào tạo trong 7 trường, Biola cấp bằng từ thạc sĩ nghệ thuật đến tiến sĩ triết học. Chương trình đào tạo cao học của Biola hiện cấp 2 bằng cử nhân được công nhận tại mọi quốc gia trên thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Cypress College

Location: Cypress College, Valley View Street, Cypress, CA, USAPhone: +1 714-484-7000
Website: http://www.cypresscollege.edu/
Distance: 8.66 km

Biola University

Location: Biola University, Biola Avenue, La Mirada, CA, USAPhone: +1 562-903-6000
Website: https://www.biola.edu/
Distance: 0 km

Cerritos College

Location: Cerritos College Athletics, Alondra Boulevard, Norwalk, CA, USAPhone: +1 562-860-2451
Website: http://www.cerritos.edu/
Distance: 7.63 km

Fullerton College

Location: Fullerton College, East Chapman Avenue, Fullerton, CA, USAPhone: +1 714-992-7000
Website: http://www.fullcoll.edu/
Distance: 9.6 km