fbpx

Trường Đại Học Bielefeld là trường Đại học nghiên cứu ở Bielefeld, Đức. Được thành lập từ 1969, bao gồm 13 khoa thuộc các lĩnh vực Khoa học Xã hội, Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, và Khoa học Nhân văn. Trường có khoảng 22000 sinh viên theo học tại 113 chương trình học cấp bằng. Một số chương trình Đại học được dạy bằng tiếng Anh. Một số chương trình Thạc sỹ bao gồm Kinh tế lượng, Nghiên cứu Hoa Kỳ và Hệ thống Thông minh được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường có chỗ ở với chi phí phải chăng, địa điểm an toàn, các nghiên cứu được xếp hạng cao và nhiều giải thưởng trong công tác giảng dạy, các dịch vụ hỗ trợ, hướng nghiệp cho các sinh viên quốc tế.

Trường Đại Học Bielefeld là trường Đại học nghiên cứu ở Bielefeld, Đức. Được thành lập từ 1969, bao gồm 13 khoa thuộc các lĩnh vực Khoa học Xã hội, Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, và Khoa học Nhân văn. Trường có khoảng 22000 sinh viên theo học tại 113 chương trình học cấp bằng. Một số chương trình Đại học được dạy bằng tiếng Anh. Một số chương trình Thạc sỹ bao gồm Kinh tế lượng, Nghiên cứu Hoa Kỳ và Hệ thống Thông minh được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường có chỗ ở với chi phí phải chăng, địa điểm an toàn, các nghiên cứu được xếp hạng cao và nhiều giải thưởng trong công tác giảng dạy, các dịch vụ hỗ trợ, hướng nghiệp cho các sinh viên quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bielefeld University

Location: Universität Bielefeld, Universitätsstraße, Bielefeld, GermanyPhone: +49 521 10600
Website: http://www.uni-bielefeld.de/
Distance: 0 km