fbpx

Bible College of South Australia

Ngày đăng 2018-12-29
Nghành họcNhân văn
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0
Cao đẳng Bible South Australia Inc (Bible College of South Australia Inc) là trường tư thục, cung cấp chương trình thần học. Được thành lập năm 1924, học viện cấp bằng liên kết, cử nhân, giấy chứng nhận cao học về nghiên cứu Cơ Đốc, tín ngưỡng tôn giáo, mục sư, thần học. Cao đẳng Bible South Australia Inc nằm ở Malvern, ngoại ô Adelaide, Nam Úc

 

Cao đẳng Bible South Australia Inc (Bible College of South Australia Inc) là trường tư thục, cung cấp chương trình thần học. Được thành lập năm 1924, học viện cấp bằng liên kết, cử nhân, giấy chứng nhận cao học về nghiên cứu Cơ Đốc, tín ngưỡng tôn giáo, mục sư, thần học. Cao đẳng Bible South Australia Inc nằm ở Malvern, ngoại ô Adelaide, Nam Úc

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Carnegie Mellon University Australia (CMU)

Location: Carnegie Mellon University, Victoria Square, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8110 9900
Website: http://www.australia.cmu.edu/
Distance: 3.06 km

Adelaide Hospitality and Training School (AHTS)

Location: AHTS Training and Education, Pirie Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8223 1818
Website: http://www.ahts.sa.edu.au/
Distance: 3.25 km

Eynesbury

Location: Eynesbury, Coglin Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8216 9000
Website: http://www.eynesbury.sa.edu.au/
Distance: 2.91 km

Durban International College

Location: 38 Currie Street, Adelaide Nam Úc, ÚcPhone: (61) 08 84107900
Website: http://www.durban.sa.edu.au/
Distance: 3.58 km

English Language School of Adelaide

Location: 43 Angas Street, Adelaide South Australia, ÚcDistance: 2.79 km

Tabor Adelaide

Location: Tabor Adelaide, Goodwood Road, Millswood Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 8373 8777
Website: http://www.taboradelaide.edu.au/
Distance: 2.05 km