fbpx

Đại Học Ben-Gurion Negev, thành lập năm 1969 là trường đại học nghiên cứu công lập nằm tại Beersheba, Isarel. Một số chương trình đại học và Cao học thuộc các lĩnh vực Nhân chủng học, Truyền thông, Quản lý, Chính trị, Tôn giáo và Xã hội được giảng dạy bằng tiếng Anh. Có nhiều học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế của trường. Trường hiện tại có 20.000 sinh viên theo học và có thứ hạng cao về sự hài lòng của sinh viên tại Israel.

Đại Học Ben-Gurion Negev, thành lập năm 1969 là trường đại học nghiên cứu công lập nằm tại Beersheba, Isarel. Một số chương trình đại học và Cao học thuộc các lĩnh vực Nhân chủng học, Truyền thông, Quản lý, Chính trị, Tôn giáo và Xã hội được giảng dạy bằng tiếng Anh. Có nhiều học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế của trường. Trường hiện tại có 20.000 sinh viên theo học và có thứ hạng cao về sự hài lòng của sinh viên tại Israel.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ben-Gurion University of the Negev

Location: Ben Gurion University of the Negev, שד' בן-גוריון, Be'er Sheva, IsraelPhone: +972 8-646-1600
Website: http://in.bgu.ac.il/
Distance: 0 km