fbpx
Đại học Bellevue (Bellevue University) được thành lập năm 1966 tại Bellevue, Nebraska. Trường có 13 cơ sở tại 5 tiểu bang khu vực Trung Tây: Nebraska, Iowa, South Dakota, Missouri và Kansas. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy thông qua 4 trường cao đẳng trực thuộc: Cao đẳng nghệ thuật & khoa học (nghệ thuật, khoa học, khoa học hành vi, truyền thông và nhân văn); Cao đẳng kinh doanh (kế toán, quản trị kinh doanh, MBA); Cao đẳng Distributed Learning (chương trình học trực tuyến); Cao đẳng nghiên cứu chuyên sâu (lãnh đạo, quản lý chăm sóc sức khỏe, quản lý an ninh, quản lý và hành chính)

 

Đại học Bellevue (Bellevue University) được thành lập năm 1966 tại Bellevue, Nebraska. Trường có 13 cơ sở tại 5 tiểu bang khu vực Trung Tây: Nebraska, Iowa, South Dakota, Missouri và Kansas. Chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy thông qua 4 trường cao đẳng trực thuộc: Cao đẳng nghệ thuật & khoa học (nghệ thuật, khoa học, khoa học hành vi, truyền thông và nhân văn); Cao đẳng kinh doanh (kế toán, quản trị kinh doanh, MBA); Cao đẳng Distributed Learning (chương trình học trực tuyến); Cao đẳng nghiên cứu chuyên sâu (lãnh đạo, quản lý chăm sóc sức khỏe, quản lý an ninh, quản lý và hành chính)

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bellevue University

Location: Bellevue University, Galvin Road South, Bellevue, NE, USAPhone: +1 402-293-2000
Website: http://www.bellevue.edu/
Distance: 0 km