fbpx

BELL GROUP INTERNATIONAL

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

Trường quốc tế Bell được thành lập ban đầu với tên goi Tập đoàn giáo dục Bell vào năm 1972. Mục đích chính của tập đoàn là cung cấp giáo dục ngôn ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, cho người lớn và trẻ em, đào tạo giáo viên tiếng Anh và cung cấp kinh nghiệm học ngôn ngữ và đào tạo giáo viên sẽ tăng cường sự hiểu biết quốc tế và trao đổi giữa các nền văn hóa. Mỗi năm hơn 100.000 sinh viên học tiếng Anh thông qua một trong 44 trung tâm giảng dạy của trường và kênh điện tử.

Trường quốc tế Bell được thành lập ban đầu với tên goi Tập đoàn giáo dục Bell vào năm 1972. Mục đích chính của tập đoàn là cung cấp giáo dục ngôn ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, cho người lớn và trẻ em, đào tạo giáo viên tiếng Anh và cung cấp kinh nghiệm học ngôn ngữ và đào tạo giáo viên sẽ tăng cường sự hiểu biết quốc tế và trao đổi giữa các nền văn hóa. Mỗi năm hơn 100.000 sinh viên học tiếng Anh thông qua một trong 44 trung tâm giảng dạy của trường và kênh điện tử.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Select English (Cambridge And London)

Location: Select English, Cambridge, Station Road, Cambridge, UKPhone: +44 1223 364735
Website: http://www.selectenglish.co.uk/
Distance: 2.45 km

Cambridge Regional College

Location: Cambridge Regional College, Kings Hedges Road, Cambridge, UKPhone: +44 1223 418200
Website: http://www.camre.ac.uk/
Distance: 6.72 km

EC Cambridge English Language School

Location: EC Cambridge English Language School, Burleigh Street, Cambridge, UKPhone: +44 1223 464364
Website: https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk/learn-english-in-cambridge
Distance: 3.57 km

BELL GROUP INTERNATIONAL

Location: Bell Cambridge, Cambridge, UKPhone: +44 1223 275598
Website: http://www.bellenglish.com/Cambridge/
Distance: 0 km

University of Cambridge Institute of Continuing Education

Location: University of Cambridge Institute of Continuing Education, Madingley, Cambridge, UKPhone: +44 1223 746222
Website: http://www.ice.cam.ac.uk/
Distance: 9.28 km

Bell Cambridge

Location: Bell Cambridge, Cambridge, UKPhone: +44 1223 275598
Website: http://www.bellenglish.com
Distance: 0 km