Đại Học Sư phạm Bắc Kinh (BNU) được thành lập vào năm 1902 và nằm trong số 19 trường đại học tốt nhất Trung Quốc. Các chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở BNU bao gồm những ngành như Giáo dục, Phát triển xã hội, Chính sách công, Môi trường, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Trường đại học này nổi tiếng nhất về đào tạo ngành Giáo dục. BNU hiện có khoảng 22,000 sinh viên đang theo học trong đó có khoảng 1,800 sinh viên quốc tế.

Đại Học Sư phạm Bắc Kinh (BNU) được thành lập vào năm 1902 và nằm trong số 19 trường đại học tốt nhất Trung Quốc. Các chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở BNU bao gồm những ngành như Giáo dục, Phát triển xã hội, Chính sách công, Môi trường, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Trường đại học này nổi tiếng nhất về đào tạo ngành Giáo dục. BNU hiện có khoảng 22,000 sinh viên đang theo học trong đó có khoảng 1,800 sinh viên quốc tế.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

BeiHang University

Location: Beijing Hyundai Distance Education College, 37 Xueyuan Road, Wudaokou, Haidian, Beijing, China, 100083Phone: +86-10-82317114
Website: https://ev.buaa.edu.cn/
Distance: 2.77 km

Beijing Normal University

Location: Beijing Normal University, Xinjiekou Outer Street, Beitaipingzhuang, Haidian, Beijing, ChinaPhone: +86 10 5880 6183
Website: http://www.bnu.edu.cn/
Distance: 0 km

Peking University

Location: Peking University, Yiheyuan Road, Haidian, Beijing, ChinaPhone: +86 10 6275 1201
Website: http://www.pku.edu.cn/
Distance: 5.84 km

Tsinghua University

Location: Tsinghua University, Shuangqing Road, Haidian, Beijing, ChinaPhone: +86 10 6279 3001
Website: http://www.tsinghua.edu.cn/
Distance: 5.4 km