fbpx

Cao đẳng Bedford (Bedford College) là viện giáo dục tư nhân ở Glebe, New South Wales. Đây là một trường cao đẳng nghề cung cấp chứng chỉ và bằng trong các lĩnh vực kinh doanh và chăm sóc trẻ em. Được thành lập năm 1944, trường chuyên đào tạo về kế toán, tài chính, kinh doanh, giáo dục trẻ nhỏ và hành chính văn phòng

Cao đẳng Bedford (Bedford College) là viện giáo dục tư nhân ở Glebe, New South Wales. Đây là một trường cao đẳng nghề cung cấp chứng chỉ và bằng trong các lĩnh vực kinh doanh và chăm sóc trẻ em. Được thành lập năm 1944, trường chuyên đào tạo về kế toán, tài chính, kinh doanh, giáo dục trẻ nhỏ và hành chính văn phòng

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 2.39 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.98 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.72 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 2.57 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 2.73 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 2.47 km