fbpx

Đại học Baylor (Baylor University) là trường tư thục Baptist, tọa lạc tại Waco, Texas. Năm 1854, đây là học viện nghệ thuật tự do được thành lập bởi cộng hòa Texas. Trường có hơn 14,000 sinh viên theo học trong 145 lĩnh vực. Đại học Baylor cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, đào tạo liên kết, chứng chỉ bậc sau đại học. Những khóa học được giảng dạy tại các trường: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, thần học, trường Graduate, luật, sư phạm, kinh doanh, kỹ thuật và khoa học máy tính, âm nhạc, điều dưỡng và công tác xã hội.

Đại học Baylor (Baylor University) là trường tư thục Baptist, tọa lạc tại Waco, Texas. Năm 1854, đây là học viện nghệ thuật tự do được thành lập bởi cộng hòa Texas. Trường có hơn 14,000 sinh viên theo học trong 145 lĩnh vực. Đại học Baylor cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, đào tạo liên kết, chứng chỉ bậc sau đại học. Những khóa học được giảng dạy tại các trường: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, thần học, trường Graduate, luật, sư phạm, kinh doanh, kỹ thuật và khoa học máy tính, âm nhạc, điều dưỡng và công tác xã hội.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Baylor University

Location: Baylor University, South University Parks Drive, Waco, TX, USAPhone: +1 800-229-5678
Website: http://www.baylor.edu/
Distance: 0 km