fbpx

Trung tâm Đào tạo Sheila Baxter được đặt tại Melbourne, Úc. Trung tâm cung cấp các khóa học lấy chứng chỉ và văn bằng mà Chính phủ và Austudy công nhận và phê duyệt , bên cạnh việc thực hiện chương trình dẫn đến giáo dục đại học. Chương trình được cung cấp trong các lĩnh vực Làm tóc, Quản lý Salon Làm tóc, Dịch vụ Thẩm mỹ và Liệu pháp Thẩm mỹ. Trung tâm đào tạo điều hành một thẩm mỹ viện thương mại riêng, vì vậy sinh viên có cơ hội học việ để có được kinh nghiệm làm việc trong ngành Tóc và Thẩm mỹ.

Trung tâm Đào tạo Sheila Baxter được đặt tại Melbourne, Úc. Trung tâm cung cấp các khóa học lấy chứng chỉ và văn bằng mà Chính phủ và Austudy công nhận và phê duyệt , bên cạnh việc thực hiện chương trình dẫn đến giáo dục đại học. Chương trình được cung cấp trong các lĩnh vực Làm tóc, Quản lý Salon Làm tóc, Dịch vụ Thẩm mỹ và Liệu pháp Thẩm mỹ. Trung tâm đào tạo điều hành một thẩm mỹ viện thương mại riêng, vì vậy sinh viên có cơ hội học việ để có được kinh nghiệm làm việc trong ngành Tóc và Thẩm mỹ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 0.58 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 5.21 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 1.74 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 0.76 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 0.07 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 1.41 km