fbpx
Đại học Bath Spa là một cơ sở giáo dục công lập được thành lập vào năm 1975. Trường nằm tại Bath, Somerset và tổ chức các chương trình dự bị, đại học và sau đại học trong nhiều lĩnh vực. Trường có 9 trường chuyên ngành phục vụ các ngành nghệ thuật và thiết kế, phát triển và tham dự, giáo dục, tiếng Anh và ngành sáng tạo, lịch sử và văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, khoa học và môi trường, khoa học xã hội và trường sau đại học. Các trường này tổ chức các chương trình đại học, sau đại học, chương trình dành cho sinh viên quốc tế, giảng dạy và nghiên cứu.

 

Đại học Bath Spa là một cơ sở giáo dục công lập được thành lập vào năm 1975. Trường nằm tại Bath, Somerset và tổ chức các chương trình dự bị, đại học và sau đại học trong nhiều lĩnh vực. Trường có 9 trường chuyên ngành phục vụ các ngành nghệ thuật và thiết kế, phát triển và tham dự, giáo dục, tiếng Anh và ngành sáng tạo, lịch sử và văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, khoa học và môi trường, khoa học xã hội và trường sau đại học. Các trường này tổ chức các chương trình đại học, sau đại học, chương trình dành cho sinh viên quốc tế, giảng dạy và nghiên cứu.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bath Academy

Location: Bath Academy, Queen Square, Bath, UKPhone: +44 1225 334577
Website: http://www.bathacademy.co.uk/
Distance: 5.28 km

Bath College

Location: Bath College, Avon Street, Bath, Vương Quốc AnhPhone: +44 1225 312191
Website: http://www.bathcollege.ac.uk/
Distance: 5.27 km

Bath Spa University

Location: Bath Spa University, Bath, Vương Quốc AnhPhone: +44 1225 875875
Website: http://www.bathspa.ac.uk/
Distance: 0 km

University of Bath

Location: University of Bath, Claverton Down, Bath, Vương Quốc AnhPhone: +44 1225 388388
Website: http://www.bath.ac.uk/
Distance: 7.64 km