fbpx
Cao đẳng City of Bath (City of Bath College) được thành lập năm 1892, dưới tên gọi trường kỹ thuật, nghệ thuật & khoa học Bath City. Nằm ở Bath, UK, học viện có khoảng 8,000 sinh viên. Các khóa học được tổ chức giảng dạy ở trình độ A, đại học, BTEC, nghiên cứu cơ bản, GNVQs, thực tập quốc gia, NVQs, GCSEs, dành cho người trưởng thành, học ngành nghề mới, chương trình quốc tế. Những lĩnh vực được cung cấp như nghệ thuật, thủ công & thiết kế, máy tính & IT, quản lý & kinh doanh, xây dựng & kỹ thuật, âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn, thể dục & thể thao, sư phạm.

 

Cao đẳng City of Bath (City of Bath College) được thành lập năm 1892, dưới tên gọi trường kỹ thuật, nghệ thuật & khoa học Bath City. Nằm ở Bath, UK, học viện có khoảng 8,000 sinh viên. Các khóa học được tổ chức giảng dạy ở trình độ A, đại học, BTEC, nghiên cứu cơ bản, GNVQs, thực tập quốc gia, NVQs, GCSEs, dành cho người trưởng thành, học ngành nghề mới, chương trình quốc tế. Những lĩnh vực được cung cấp như nghệ thuật, thủ công & thiết kế, máy tính & IT, quản lý & kinh doanh, xây dựng & kỹ thuật, âm nhạc & nghệ thuật biểu diễn, thể dục & thể thao, sư phạm.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bath Academy

Location: Bath Academy, Queen Square, Bath, UKPhone: +44 1225 334577
Website: http://www.bathacademy.co.uk/
Distance: 0.44 km

Bath College

Location: Bath College, Avon Street, Bath, Vương Quốc AnhPhone: +44 1225 312191
Website: http://www.bathcollege.ac.uk/
Distance: 0 km

Bath Spa University

Location: Bath Spa University, Bath, Vương Quốc AnhPhone: +44 1225 875875
Website: http://www.bathspa.ac.uk/
Distance: 5.27 km

University of Bath

Location: University of Bath, Claverton Down, Bath, Vương Quốc AnhPhone: +44 1225 388388
Website: http://www.bath.ac.uk/
Distance: 2.37 km