fbpx

Cao đẳng hàng không Basair, Sydney (Basair Aviation College, Sydney) cung cấp khóa học phù hợp về đào tạo phi công ở mọi trình độ đã được cấp phép. Chương trình đào tạo được chứng nhận bởi Bộ giáo dục & đào tạo nghề thuộc tiểu bang New South Wales. Học viện cấp chứng chỉ đối với giấy phép thương mại và trình độ hạng hai. Nằm cách khoảng 20 km về hướng nam trung tâm Sydney là sân bay Bankstown, đây là trụ sở của cao đẳng hàng không Basair và trung tâm đào tạo phi công. Những nơi ở có sẵn tại khu vực Sân bay Bankstown là nơi có chi phí hợp lý nhất

Cao đẳng hàng không Basair, Sydney (Basair Aviation College, Sydney) cung cấp khóa học phù hợp về đào tạo phi công ở mọi trình độ đã được cấp phép. Chương trình đào tạo được chứng nhận bởi Bộ giáo dục & đào tạo nghề thuộc tiểu bang New South Wales. Học viện cấp chứng chỉ đối với giấy phép thương mại và trình độ hạng hai. Nằm cách khoảng 20 km về hướng nam trung tâm Sydney là sân bay Bankstown, đây là trụ sở của cao đẳng hàng không Basair và trung tâm đào tạo phi công. Những nơi ở có sẵn tại khu vực Sân bay Bankstown là nơi có chi phí hợp lý nhất

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

UWS College

Location: UWS The College, Bullecourt Avenue, Milperra New South Wales, ÚcDistance: 2.58 km

Pacific College of Technology

Location: Pacific College of Technology, Rawson Street, Auburn New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9649 7767
Website: http://www.pct.edu.au/
Distance: 8.65 km

Illawarra Business College

Location: The Illawarra Business College, Raymond Street, Bankstown New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9791 6555
Website: http://www.tibc.nsw.edu.au/
Distance: 3.89 km

University Preparation College

Location: University Preparation College, Greenfield Parade, Bankstown New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9791 6020
Website: http://www.upc.edu.au/
Distance: 3.75 km

Basair Aviation College

Location: Basair Aviation College, Airport Avenue, Bankstown Aerodrome New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9791 0111
Website: http://www.basair.com.au/
Distance: 0 km

Western Sydney University

Location: Western Sydney University, Bankstown, Bullecourt Avenue, Milperra New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9852 5222
Website: http://www.westernsydney.edu.au/
Distance: 2.44 km