fbpx
Cao đẳng Bard (Bard College) được thành lập dưới tên gọi cao đẳng St. Stephen năm 1860 tại Annandale-on-Hudson, New York. Trường cấp bằng cử nhân trong hơn 40 chương trình đào tạo chuyên ngành thuộc 4 mảng: nghệ thuật; ngôn ngữ và văn học; khoa học, toán học, tin học; nghiên cứu xã hội. Ngoài ra, bằng kép không chỉ có tại nhạc viện cao đẳng Bard, chương trình kinh tế- tài chính mà còn trong khóa học bậc cao học. Cao đẳng Bard cũng tổ chức giảng dạy vài chương trình MA và MSc.

 

Cao đẳng Bard (Bard College) được thành lập dưới tên gọi cao đẳng St. Stephen năm 1860 tại Annandale-on-Hudson, New York. Trường cấp bằng cử nhân trong hơn 40 chương trình đào tạo chuyên ngành thuộc 4 mảng: nghệ thuật; ngôn ngữ và văn học; khoa học, toán học, tin học; nghiên cứu xã hội. Ngoài ra, bằng kép không chỉ có tại nhạc viện cao đẳng Bard, chương trình kinh tế- tài chính mà còn trong khóa học bậc cao học. Cao đẳng Bard cũng tổ chức giảng dạy vài chương trình MA và MSc.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bard College

Location: Bard College, Campus Road, Annandale-on-Hudson, NY, USAPhone: +1 845-758-6822
Website: http://www.bard.edu/
Distance: 0 km