fbpx
Cao đẳng Babson (Babson College) được thành lập năm 1919 bởi Roger W. Babson. Trường tọa lạc tại Wellesley, Massachusetts với khoảng 3,300 sinh viên theo học, 232 giảng viên. Babson cung cấp chương trình đào tạo quản trị, cử nhân, cao học. Nghệ thuật tự do chiếm ít nhất 50% bài tập dành cho sinh viên đại học. Cao đẳng Babson có sẵn 24 chuyên ngành trong đó có 6 chuyên ngành về lĩnh vực nghệ thuật tự do.

 

Cao đẳng Babson (Babson College) được thành lập năm 1919 bởi Roger W. Babson. Trường tọa lạc tại Wellesley, Massachusetts với khoảng 3,300 sinh viên theo học, 232 giảng viên. Babson cung cấp chương trình đào tạo quản trị, cử nhân, cao học. Nghệ thuật tự do chiếm ít nhất 50% bài tập dành cho sinh viên đại học. Cao đẳng Babson có sẵn 24 chuyên ngành trong đó có 6 chuyên ngành về lĩnh vực nghệ thuật tự do.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Regis College

Location: Regis College, Wellesley Street, Weston, MA, USAPhone: +1 781-768-7000
Website: http://www.regiscollege.edu/
Distance: 6.91 km

Mount Ida College

Location: 777 Dedham Street, Newton, Massachusetts 02459, United StatesPhone: 617-243-1500
Website: https://www.umass.edu/
Distance: 6.46 km

Wellesley College

Location: Wellesley College, Central Street, Wellesley, MA, USAPhone: +1 781-283-1000
Website: http://www.wellesley.edu/
Distance: 3.32 km

Babson College

Location: Babson College, Forest Street, Babson Park, MA, USAPhone: +1 781-235-1200
Website: http://www.babson.edu/
Distance: 0 km

Boston College

Location: Boston College, Chestnut Hill, MA, USAPhone: +1 617-552-8000
Website: http://www.bc.edu/
Distance: 9.1 km

Brandeis University

Location: Brandeis University, South Street, Waltham, MA, USAPhone: +1 781-736-2000
Website: http://www.brandeis.edu/
Distance: 7.71 km