fbpx

Đại học Azusa PacificAzusa Pacific University, thành lập năm 1899, được xếp hạng nằm trong một trong số những trường Đại Học tốt nhất khu vực Tây Duyên Hải Hoa Kỳ (theo Princeton Review) và thuộc top 20% những trường Đại học của quốc gia (theo Forbes). Từ năm 1899, APU đã cống hiến cho sức khỏe sinh viên, cộng đồng và cả thế giới rộng lớn với vị thế là một ngôi trường Đại học Tư thục Thiên chúa.

Azusa Pacific University
Azusa Pacific University

Giới thiệu về trường Azusa Pacific University

Đại học Azusa Pacific, một trong những trường đại học Kitô giáo lớn nhất trong cả nước ngày nay, bắt đầu vào ngày 3 tháng 3 năm 1899, khi một nhóm nam nữ đam mê tạo ra một nơi giáo dục Kitô giáo tập hợp lại để thành lập Trường đào tạo cho Công nhân Cơ đốc. Những năm đầu phát triển trường đã di dời và thay đổi lãnh đạo nhiều lần. SAU đó, sau khi sáp nhập với ba trường Cao đẳng Nam California, trường đại học đã chuyển đến năm 1946 đến thành phố Azusa, nơi nó tọa lạc ngày nay.

Azusa Pacific University
Azusa Pacific University

Vị trí địa lý của trường Azusa Pacific University

Đại học Azusa Pacific – Azusa Pacific University; vị trí của trường khoảng 26 dặm về phía đông bắc của Los Angeles, California; diện tích khoảng 52 mẫu anh; một trong số những trường Đại học tốt nhất khu vực Tây Duyên Hải Hoa Kỳ.

Azusa Pacific University
Azusa Pacific University

Chương trình giảng dạy tại Azusa Pacific University

Tại APU, 59 chuyên ngành đại học cộng với 60 chương trình Sau Đại học và 9 chương trình Tiến sĩ được cung cấp hằng năm. Trường có khoảng 10.000 sinh viên đang theo học, sĩ số trung bình của một lớp học là 19 và tỷ lệ sinh viên : giảng viên là 16:1.

Đây là những lĩnh vực phổ biến nhất được cung cấp tại Đại học Azusa Pacific University:

 • Kinh doanh, Quản lý, Tiếp thị và Dịch vụ Hỗ trợ có Liên quan – 12%
 • Các ngành Y tế và Các Chương trình liên quan – 64%
 • Nghệ thuật và Khoa học tự do, Nghiên cứu Tổng quát và Nhân Văn – 12%
 • Tâm lý – 13%
Azusa Pacific University
Azusa Pacific University

Đại học Azusa PacificAzusa Pacific University, thành lập năm 1899, được xếp hạng nằm trong một trong số những trường Đại Học tốt nhất khu vực Tây Duyên Hải Hoa Kỳ (theo Princeton Review) và thuộc top 20% những trường Đại học của quốc gia (theo Forbes). Từ năm 1899, APU đã cống hiến cho sức khỏe sinh viên, cộng đồng và cả thế giới rộng lớn với vị thế là một ngôi trường Đại học Tư thục Thiên chúa.

Azusa Pacific University
Azusa Pacific University

Giới thiệu về trường Azusa Pacific University

Đại học Azusa Pacific, một trong những trường đại học Kitô giáo lớn nhất trong cả nước ngày nay, bắt đầu vào ngày 3 tháng 3 năm 1899, khi một nhóm nam nữ đam mê tạo ra một nơi giáo dục Kitô giáo tập hợp lại để thành lập Trường đào tạo cho Công nhân Cơ đốc. Những năm đầu phát triển trường đã di dời và thay đổi lãnh đạo nhiều lần. SAU đó, sau khi sáp nhập với ba trường Cao đẳng Nam California, trường đại học đã chuyển đến năm 1946 đến thành phố Azusa, nơi nó tọa lạc ngày nay.

Azusa Pacific University
Azusa Pacific University

Vị trí địa lý của trường Azusa Pacific University

Đại học Azusa Pacific – Azusa Pacific University; vị trí của trường khoảng 26 dặm về phía đông bắc của Los Angeles, California; diện tích khoảng 52 mẫu anh; một trong số những trường Đại học tốt nhất khu vực Tây Duyên Hải Hoa Kỳ.

Azusa Pacific University
Azusa Pacific University

Chương trình giảng dạy tại Azusa Pacific University

Tại APU, 59 chuyên ngành đại học cộng với 60 chương trình Sau Đại học và 9 chương trình Tiến sĩ được cung cấp hằng năm. Trường có khoảng 10.000 sinh viên đang theo học, sĩ số trung bình của một lớp học là 19 và tỷ lệ sinh viên : giảng viên là 16:1.

Đây là những lĩnh vực phổ biến nhất được cung cấp tại Đại học Azusa Pacific University:

 • Kinh doanh, Quản lý, Tiếp thị và Dịch vụ Hỗ trợ có Liên quan – 12%
 • Các ngành Y tế và Các Chương trình liên quan – 64%
 • Nghệ thuật và Khoa học tự do, Nghiên cứu Tổng quát và Nhân Văn – 12%
 • Tâm lý – 13%
Azusa Pacific University
Azusa Pacific University
Read more

Chi phí

CHI PHÍ THEO NĂM

 • CHI PHÍ SINH HOẠT
  • US$9,000
 • CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ
  • US$5,060
 • HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM
  • BẬC ĐẠI HỌC
   • US$38,300

Địa điểm gần đây

Xem thêm

American Graduate University

Location: American Graduate University, North Dodsworth Avenue, Covina, CA, USAPhone: +1 877-351-9060
Website: http://www.agu.edu/
Distance: 4.43 km

Azusa Pacific University

Location: Azusa Pacific University, East Alosta Avenue, Azusa, CA, USAPhone: +1 626-969-3434
Website: http://www.apu.edu/
Distance: 0 km

Mt San Antonio College

Location: Mt. San Antonio College, North Grand Avenue, Walnut, CA, USAPhone: +1 909-274-7500
Website: http://www.mtsac.edu/
Distance: 9.99 km