fbpx

Đại Học khoa học ứng dụng Avans (Avans University of Applied Sciences) bao gồm 19 trường, 1 trung tâm đào tạo & đổi mới, 4 đơn vị hỗ trợ. Học viện tập trung vào 2 vấn đề cốt lõi: giáo dục, nghiên cứu ứng dụng. Các cơ sở trực thuộc nằm ở Breda và Tilburg. Chương trình cử nhân hệ 4 năm được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực khoa học môi trường, tài chính, kinh doanh quốc tế, nghiên cứu quản lý, ngôn ngữ. Khóa học thạc sỹ về thiết kế nội thất, sản xuất phim hoạt hình, mỹ thuật, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh cũng được cung cấp

Đại Học khoa học ứng dụng Avans (Avans University of Applied Sciences) bao gồm 19 trường, 1 trung tâm đào tạo & đổi mới, 4 đơn vị hỗ trợ. Học viện tập trung vào 2 vấn đề cốt lõi: giáo dục, nghiên cứu ứng dụng. Các cơ sở trực thuộc nằm ở Breda và Tilburg. Chương trình cử nhân hệ 4 năm được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực khoa học môi trường, tài chính, kinh doanh quốc tế, nghiên cứu quản lý, ngôn ngữ. Khóa học thạc sỹ về thiết kế nội thất, sản xuất phim hoạt hình, mỹ thuật, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh cũng được cung cấp

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Applied Sciences Has Den Bosch

Location: HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard, Den Bosch, NetherlandsPhone: +31 88 890 3600
Website: https://www.has.nl/
Distance: 0.26 km

Avans Hogeschool, University of Applied Sciences

Location: Avans, Onderwijsboulevard, 's Hertogenbosch, NetherlandsPhone: +31 88 525 7500
Website: http://www.avans.nl/
Distance: 0 km