fbpx

Đại Học Autonomous Madrid (UAM) là cơ sở giáo dục nằm tại Tây Ban Nha với nhiều lựa chọn phong phú về khóa học. Trường giảng dạy các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực như Kinh tế và Khoa học Kinh doanh, Luật, Y dược, Triết học và Kí tự, Kỹ thuật, Tâm lý học, Khoa học và, Đào tạo Giáo viên và Giáo dục

Đại Học Autonomous Madrid (UAM) là cơ sở giáo dục nằm tại Tây Ban Nha với nhiều lựa chọn phong phú về khóa học. Trường giảng dạy các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực như Kinh tế và Khoa học Kinh doanh, Luật, Y dược, Triết học và Kí tự, Kỹ thuật, Tâm lý học, Khoa học và, Đào tạo Giáo viên và Giáo dục

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Autonomous University of Madrid

Location: Autonomous University of Madrid, Madrid, SpainPhone: +34 914 97 50 00
Website: http://www.uam.es/
Distance: 0 km

ESCP Europe

Location: ESCP Europe Business School, Calle de Arroyofresno, Madrid, SpainPhone: +34 913 86 25 11
Website: https://www.escpeurope.eu/
Distance: 9.61 km