Đại Học Autonomous Barcelona (UAB) là cơ sở giáo dục công lập của Tây Ban Nha. UAB gần đây được đã lọt vào bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu tại Tây Ban Nha của Times Higher Education. Các lựa chọn học tập tại đây rất phong phú, bao gồm nhiều lĩnh vực được giảng dạy bằng tiếng Anh như Quản trị và Quản lý Kinh doanh, Kinh tế, Du lịch, Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa học Y tế, Khoa học, Khoa học Xã hội và Khoa học Công nghệ ở cả bậc đại học và Cao học.

Đại Học Autonomous Barcelona (UAB) là cơ sở giáo dục công lập của Tây Ban Nha. UAB gần đây được đã lọt vào bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu tại Tây Ban Nha của Times Higher Education. Các lựa chọn học tập tại đây rất phong phú, bao gồm nhiều lĩnh vực được giảng dạy bằng tiếng Anh như Quản trị và Quản lý Kinh doanh, Kinh tế, Du lịch, Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa học Y tế, Khoa học, Khoa học Xã hội và Khoa học Công nghệ ở cả bậc đại học và Cao học.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Colby Community College

Location: Colby Community College, S Range, Colby, KS, USAPhone: +1 785-462-7575
Website: https://www.colbycc.edu/index.html

Whatcom Community College

Location: 237 W Kellogg Rd, Bellingham, WA 98226, Hoa KỳPhone: 360.383.3000
Website: https://whatcom.edu.com/

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/

University of Massachusetts Lowell

Location: Navitas at UMass Lowell, Cumnock Hall, University Avenue, Lowell, MA, USAPhone: +1 978-934-1961
Website: https://www.umlnavitasgssp.com/

University of Hartford

Location: University of Hartford, Bloomfield Avenue, West Hartford, CT, USAPhone: +1 860-768-4100
Website: http://www.hartford.edu/

State University Of New York At Fredonia - SUNY Fredonia

Location: State University of New York at Fredonia, Central Avenue, Fredonia, NY, USAPhone: +1 716-673-3111
Website: http://www.fredonia.edu/