fbpx

Australian Pacific College

Ngày đăng 2018-12-27
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Được thành lập vào năm 1993, Trường Cao đẳng Thái Bình Dương Ôxtrâylia là một cơ sở tư nhân tổ chức hàng loạt khóa học từ trình độ chứng chỉ đến cấp bằng ngành tiếng Anh, Kinh doanh, và Công nghệ thông tin. Chương trình tiếng Anh bao gồm: tiếng Anh cơ sở, Tiếng Anh học thuật, Luyện thi phổ thông trung học, Luyện thi IELTS, Luyện thi Cambridge, Chương trình dự bị đại học, và Luyện thi Tiếng Anh kinh doanh (BEC 2 & 3). Trường cũng tổ chức các khóa học ngành Kinh doanh và Công nghệ thông tin từ trình độ cấp chứng chỉ III cho đến trình độ cấp bằng. Trường có 2 cơ sở tại Quận Kinh doanh Trung tâm Sydney (CBD), các cơ sở tại Manly và Bondi Junction.

Được thành lập vào năm 1993, Trường Cao đẳng Thái Bình Dương Ôxtrâylia là một cơ sở tư nhân tổ chức hàng loạt khóa học từ trình độ chứng chỉ đến cấp bằng ngành tiếng Anh, Kinh doanh, và Công nghệ thông tin. Chương trình tiếng Anh bao gồm: tiếng Anh cơ sở, Tiếng Anh học thuật, Luyện thi phổ thông trung học, Luyện thi IELTS, Luyện thi Cambridge, Chương trình dự bị đại học, và Luyện thi Tiếng Anh kinh doanh (BEC 2 & 3). Trường cũng tổ chức các khóa học ngành Kinh doanh và Công nghệ thông tin từ trình độ cấp chứng chỉ III cho đến trình độ cấp bằng. Trường có 2 cơ sở tại Quận Kinh doanh Trung tâm Sydney (CBD), các cơ sở tại Manly và Bondi Junction.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 0.51 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 5.28 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 1.68 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 0.76 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 0.09 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 1.36 km