fbpx

Học viện Giáo dục Ôxtrâylia là một cơ sở đào tạo tư nhân ở Ôxtrâylia. Học viện tổ chức các khóa học trong các ngành kinh doanh, phúc lợi cộng đồng và làm tóc. Các chương trình cấp chứng chỉ và bằng được tổ chức trong ngành quản trị kinh doanh, quản lý kinh doanh, công tác phúc lợi cộng đồng, làm tóc và quản lý salon làm tóc. Học viện nằm ở Kensington, ngoại ô Melbourne, Victoria.

Học viện Giáo dục Ôxtrâylia là một cơ sở đào tạo tư nhân ở Ôxtrâylia. Học viện tổ chức các khóa học trong các ngành kinh doanh, phúc lợi cộng đồng và làm tóc. Các chương trình cấp chứng chỉ và bằng được tổ chức trong ngành quản trị kinh doanh, quản lý kinh doanh, công tác phúc lợi cộng đồng, làm tóc và quản lý salon làm tóc. Học viện nằm ở Kensington, ngoại ô Melbourne, Victoria.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Melbourne School of Theology MST

Location: Melbourne School of Theology, Burwood Highway, Wantirna Victoria, ÚcPhone: +61 3 9881 7800
Website: http://www.mst.edu.au/
Distance: 9.66 km

Australian Education Academy

Location: Australian Education Academy, Blissington Street, Springvale Victoria, ÚcPhone: +61 3 9547 4650
Website: http://www.aust-education.com.au/
Distance: 0 km

Monash College

Location: Monash College Clayton Campus, Đại học Monash, Rainforest Walk, Clayton Victoria, ÚcPhone: +61 3 9905 5261
Website: http://www.monashcollege.edu.au/
Distance: 2.74 km

Holmesglen

Location: Holmesglen Institute, Waverley Road, Glen Waverley Victoria, ÚcPhone: +61 3 9564 1555
Website: http://www.holmesglen.edu.au/
Distance: 5.35 km

Monash University

Location: Monash University, Clayton Campus, Wellington Rd, Clayton Victoria, ÚcPhone: +61 3 9905 4000
Website: http://monash.edu/
Distance: 2.85 km

Deakin College

Location: Deakin College, Halinka Court, Noble Park Victoria, ÚcPhone: +61 3 9244 5197
Website: http://www.deakincollege.edu.au/
Distance: 4.89 km