fbpx

Cao đẳng thể dục thể thao Australia (Australian College Of Sport And Fitness) là học viện giáo dục có trụ sở tại Úc. Trường là chuyên gia giáo dục về thể chất & sức khỏe trong hơn 25 năm qua. Chương trình xoa bóp & thể chất cũng được cung cấp. Khóa học thể chất đào tạo một cách linh hoạt, tập trung vào việc thực hành. Sinh viên có thể học cấp tốc để trở thành huấn luyện viên thể dục trong 20 tuần. Những học viên thành công sẽ nhận được chứng chỉ và cơ hội việc làm trong ngành công nghiệp thể chất của Úc.

Cao đẳng thể dục thể thao Australia (Australian College Of Sport And Fitness) là học viện giáo dục có trụ sở tại Úc. Trường là chuyên gia giáo dục về thể chất & sức khỏe trong hơn 25 năm qua. Chương trình xoa bóp & thể chất cũng được cung cấp. Khóa học thể chất đào tạo một cách linh hoạt, tập trung vào việc thực hành. Sinh viên có thể học cấp tốc để trở thành huấn luyện viên thể dục trong 20 tuần. Những học viên thành công sẽ nhận được chứng chỉ và cơ hội việc làm trong ngành công nghiệp thể chất của Úc.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 0.75 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 6.32 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 0.54 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 1.14 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 1.18 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 1.22 km