fbpx

Australian College of Physical Education (ACPE)

Ngày đăng 2018-12-27
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Trường Cao đẳng Giáo dục thể chất Ôxtrâylia (ACPE) là một cơ sở giáo dục đại học độc lập tổ chức các chương trình về Kinh doanh thể thao, Huấn luyện thể thao, Giáo dục Thể chất và sức khỏe, và Múa. Trường được thành lập vào năm 1917 và tổ chức các chương trình sau: Cử nhân Thể thao ứng dụng, Cử nhân Giáo dục (Giáo dục thể chất và sức khỏe), Cử nhân Giáo dục Múa, Cử nhân Huấn luyện Thể thao, chương trình cấp bằng liên kết ngành Kinh doanh thể thao, Cử nhân Giáo dục Thể chất và Sức khỏe, và cấp bằng Nghiên cứu thể thao. Trường nằm tại trung tâm Sydney và Công viên Olympic Sydney.

Trường Cao đẳng Giáo dục thể chất Ôxtrâylia (ACPE) là một cơ sở giáo dục đại học độc lập tổ chức các chương trình về Kinh doanh thể thao, Huấn luyện thể thao, Giáo dục Thể chất và sức khỏe, và Múa. Trường được thành lập vào năm 1917 và tổ chức các chương trình sau: Cử nhân Thể thao ứng dụng, Cử nhân Giáo dục (Giáo dục thể chất và sức khỏe), Cử nhân Giáo dục Múa, Cử nhân Huấn luyện Thể thao, chương trình cấp bằng liên kết ngành Kinh doanh thể thao, Cử nhân Giáo dục Thể chất và Sức khỏe, và cấp bằng Nghiên cứu thể thao. Trường nằm tại trung tâm Sydney và Công viên Olympic Sydney.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Le Cordon Bleu Australia

Location: Le Cordon Bleu Australia (Sydney), Blaxland Road, Ryde NSW, AustraliaPhone: +61 2 8878 3100
Website: http://www.cordonbleu.edu/sydney
Distance: 5.05 km

The Australasian College Broadway

Location: The Australasian College of Dermatologists, Blaxland Road, Rhodes New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8765 0242
Website: http://www.dermcoll.edu.au/
Distance: 2 km

Pacific College of Technology

Location: Pacific College of Technology, Rawson Street, Auburn New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9649 7767
Website: http://www.pct.edu.au/
Distance: 3.86 km

Illawarra Business College

Location: The Illawarra Business College, Raymond Street, Bankstown New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9791 6555
Website: http://www.tibc.nsw.edu.au/
Distance: 9.02 km

Excelsia College

Location: Excelsia College, Waterloo Road, Macquarie Park New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9819 8888
Website: http://excelsia.edu.au/
Distance: 8.45 km

University Preparation College

Location: University Preparation College, Greenfield Parade, Bankstown New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9791 6020
Website: http://www.upc.edu.au/
Distance: 9.11 km