fbpx

Australian College of Make-Up and Special Effects

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Bằng cấpHọc nghề
Xếp hạng
0.0

Trường Cao đẳng Trang điểm và Hiệu ứng đặc biệt Ôxtrâylia (ACMUSE) đầu tiên được biết đến với tên gọi Trường Công nghệ Trang điểm Điện ảnh. Trường được thành lập vào năm 1980. Trường cung cấp nền giáo dục nghề trong các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, nhà hát, thời trang, trang điểm đám cưới và hiệu ứng đặc biệt. Trường nằm tại Annandale, NSW.

Trường Cao đẳng Trang điểm và Hiệu ứng đặc biệt Ôxtrâylia (ACMUSE) đầu tiên được biết đến với tên gọi Trường Công nghệ Trang điểm Điện ảnh. Trường được thành lập vào năm 1980. Trường cung cấp nền giáo dục nghề trong các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, nhà hát, thời trang, trang điểm đám cưới và hiệu ứng đặc biệt. Trường nằm tại Annandale, NSW.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 1.54 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.79 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.35 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 1.6 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.84 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 1.43 km