fbpx

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Ôxtrâylia là một cơ sở giáo dục tư nhân được chính phủ Ôxtrâylia công nhận là một Tổ chức Đào tạo được đăng ký. Trường được thành lập vào năm 1995 và nằm tại Queensland, New South Wales. Trường tổ chức các chương trình đào tạo nghề ngành công nghệ thông tin và đa phương tiện. Một số khóa học được trường tổ chức bao gồm khóa học cấp chứng chỉ CNTT, cấp bằng CNTT, và cấp bằng CNTT cao cấp. Trường cũng hỗ trợ các chương trình cử nhân và thạc sỹ do Học viện Công nghệ Ôxtrâylia tổ chức.

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Ôxtrâylia là một cơ sở giáo dục tư nhân được chính phủ Ôxtrâylia công nhận là một Tổ chức Đào tạo được đăng ký. Trường được thành lập vào năm 1995 và nằm tại Queensland, New South Wales. Trường tổ chức các chương trình đào tạo nghề ngành công nghệ thông tin và đa phương tiện. Một số khóa học được trường tổ chức bao gồm khóa học cấp chứng chỉ CNTT, cấp bằng CNTT, và cấp bằng CNTT cao cấp. Trường cũng hỗ trợ các chương trình cử nhân và thạc sỹ do Học viện Công nghệ Ôxtrâylia tổ chức.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Surfcity College

Location: SURFCiTY International Training College, Surfers Paradise Boulevard, Surfers Paradise QLD, AustraliaPhone: +61 7 5554 3900
Website: http://www.surfcitycollege.com/
Distance: 8.04 km

Health Academy Australia

Location: Health Academy Australia, Riverwalk Avenue, Robina Queensland, ÚcPhone: +61 7 5689 1500
Website: http://www.healthcourses.com.au/
Distance: 3.36 km

Harvest Bible College

Location: Harvest Bible College, Mieke Court, Burleigh Heads Queensland, ÚcPhone: +61 7 5566 1555
Website: http://www.harvest.edu.au/
Distance: 4.71 km

SURFCiTY International Training College

Location: SURFCiTY International Training College, Surfers Paradise Boulevard, Surfers Paradise Queensland, ÚcPhone: +61 7 5554 3900
Website: http://www.surfcitycollege.com/
Distance: 8.04 km

Australian Institute of Creative Design

Location: Australian Institute of Creative Design, Scottsdale Drive, Varsity Lakes Queensland, ÚcPhone: +61 7 5593 8335
Website: https://www.aicd.edu.au/
Distance: 2.8 km

Gold Coast College

Location: Gold Coast College of Christian Ministeries, Surfers Paradise Blvd, Surfers Paradise Queensland, ÚcPhone: +61 7 5554 3900
Distance: 6.69 km