fbpx

Australian College of Applied Psychology

Ngày đăng 2018-12-27
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Trường Cao đẳng Tâm lý học ứng dụng Ôxtrâylia được thành lập hơn 25 năm trước đây với tư cách là một cơ sở giáo dục tư nhân. Trường có 3 cơ sở ở Ôxtrâylia: Sydney, Brisbane và Melbourne. Trường chú trọng vào 4 lĩnh vực chính của tâm tý học ứng dụng: tư vấn, giao tiếp, quản lý con người và lãnh đạo. Trong các lĩnh vực này, trường tổ chức các khóa học đại học, sau đại học, đào tạo nghề và đào tạo chuyên nghiệp. Trường cũng tổ chức các khóa học một module trong hơn 50 lĩnh vực trong cơ sở và tổ chức các khóa giáo dục từ xa cũng như hình thức đào tạo trực tuyến.

Trường Cao đẳng Tâm lý học ứng dụng Ôxtrâylia được thành lập hơn 25 năm trước đây với tư cách là một cơ sở giáo dục tư nhân. Trường có 3 cơ sở ở Ôxtrâylia: Sydney, Brisbane và Melbourne. Trường chú trọng vào 4 lĩnh vực chính của tâm tý học ứng dụng: tư vấn, giao tiếp, quản lý con người và lãnh đạo. Trong các lĩnh vực này, trường tổ chức các khóa học đại học, sau đại học, đào tạo nghề và đào tạo chuyên nghiệp. Trường cũng tổ chức các khóa học một module trong hơn 50 lĩnh vực trong cơ sở và tổ chức các khóa giáo dục từ xa cũng như hình thức đào tạo trực tuyến.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.51 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 5.99 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.62 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.1 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.34 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.85 km