fbpx

Australian College of Applied Education (ACAE)

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Trường Du lịch và Quản lý khách sạn Úc được thành lập vào năm 1989 là một tổ chức giáo dục tư nhân. Trường nằm ở thành phố Perth, Tây Úc. Trường liên kết với Đại học Southern Cross, cung cấp chương trình Cử nhân Kinh doanh Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng, Cử nhân Kinh doanh về Quản lý Hội thảo và tổ chức sự kiện, Cử nhân Kinh doanh về Quản lý Du lịch và Thạc sĩ về Du lịch quốc tế và Quản lý khách sạn. Chương trình cũng được cung cấp về lĩnh vực nấu ăn thương mại và làm bánh. Ngoài ra, chương trình Anh ngữ được cung cấp thông qua các trung tâm châu Âu Eurocentres.

Trường Du lịch và Quản lý khách sạn Úc được thành lập vào năm 1989 là một tổ chức giáo dục tư nhân. Trường nằm ở thành phố Perth, Tây Úc. Trường liên kết với Đại học Southern Cross, cung cấp chương trình Cử nhân Kinh doanh Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng, Cử nhân Kinh doanh về Quản lý Hội thảo và tổ chức sự kiện, Cử nhân Kinh doanh về Quản lý Du lịch và Thạc sĩ về Du lịch quốc tế và Quản lý khách sạn. Chương trình cũng được cung cấp về lĩnh vực nấu ăn thương mại và làm bánh. Ngoài ra, chương trình Anh ngữ được cung cấp thông qua các trung tâm châu Âu Eurocentres.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.73 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.38 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.12 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.41 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.79 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.48 km