fbpx

Australian Academy of Commerce

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Bằng cấpHọc nghề
Xếp hạng
0.0

Học viện Thương mại Ôxtrâylia là một Tổ chức Đào tạo có đăng ký nằm ở Quận kinh doanh trung tâm của Sydney, Ôxtrâylia. Trường là một cơ sở giáo dục tư nhân, chủ yếu tập trung vào đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Trường tổ chức 4 khóa học: Cấp chứng chỉ kinh doanh, Cấp chứng chỉ Kinh doanh chuyên ngành Bán hàng, Cấp chứng chỉ Quản lý kinh doanh nhỏ và Cấp bằng Kinh doanh chuyên ngành Marketing. Các khóa học này kéo dài từ 4 tháng đến 2 năm.

Học viện Thương mại Ôxtrâylia là một Tổ chức Đào tạo có đăng ký nằm ở Quận kinh doanh trung tâm của Sydney, Ôxtrâylia. Trường là một cơ sở giáo dục tư nhân, chủ yếu tập trung vào đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Trường tổ chức 4 khóa học: Cấp chứng chỉ kinh doanh, Cấp chứng chỉ Kinh doanh chuyên ngành Bán hàng, Cấp chứng chỉ Quản lý kinh doanh nhỏ và Cấp bằng Kinh doanh chuyên ngành Marketing. Các khóa học này kéo dài từ 4 tháng đến 2 năm.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.87 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.49 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.83 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.73 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.06 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.63 km