fbpx

Australia Onsung International College

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Trường cao đẳng quốc tế Onsung Úc là một trường Kitô giáo chuyên đào tạo tiếng Anh. Trường nằm ở New South Wales ở Úc. Trường đã được lồng ghép kiểm định tạm thời của EAS . Các khóa học bao gồm tiếng Anh cho thần học, tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh cho mục đích học tập. Trường cung cấp trợ giúp trong việc tư vấn và dịch vụ phúc lợi, yêu cầu thị thực du học và chỗ ở.

Trường cao đẳng quốc tế Onsung Úc là một trường Kitô giáo chuyên đào tạo tiếng Anh. Trường nằm ở New South Wales ở Úc. Trường đã được lồng ghép kiểm định tạm thời của EAS . Các khóa học bao gồm tiếng Anh cho thần học, tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh cho mục đích học tập. Trường cung cấp trợ giúp trong việc tư vấn và dịch vụ phúc lợi, yêu cầu thị thực du học và chỗ ở.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 1.4 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 7.01 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.32 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 1.21 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.57 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.72 km