AIS St Helens là trường giáo dục Đại Học duy nhất tại Auckland, New Zealand. Được thành lập năm 1990, học viện được biết đến như một trường ngoại ngữ, cung cấp các Khóa học tiếng anh cho du học sinh. Hiện tại, AIS St Helens là nhà cung cấp giáo dục độc lập nhất ở New Zealand với hơn 1,000 sinh viên theo học trong đó du học sinh chiếm 80% và đến từ hơn 30 quốc gia. Học viên có thể lựa chọn theo đuổi chương trình kinh doanh quốc tế, quản lý du lịch, nghệ thuật như một phần của khóa học cấp văn bằng chính hoặc giấy chứng nhận

AIS St Helens là trường giáo dục Đại Học duy nhất tại Auckland, New Zealand. Được thành lập năm 1990, học viện được biết đến như một trường ngoại ngữ, cung cấp các Khóa học tiếng anh cho du học sinh. Hiện tại, AIS St Helens là nhà cung cấp giáo dục độc lập nhất ở New Zealand với hơn 1,000 sinh viên theo học trong đó du học sinh chiếm 80% và đến từ hơn 30 quốc gia. Học viên có thể lựa chọn theo đuổi chương trình kinh doanh quốc tế, quản lý du lịch, nghệ thuật như một phần của khóa học cấp văn bằng chính hoặc giấy chứng nhận

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Embassy English Auckland School

  Location: Embassy English Auckland Karangahape Road, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-306 2600
  Website: http://www.embassyenglish.com/schools/new-zealand/auckland
  Distance: 4.08 km

  New Zealand Institute of Studies

  Location: New Zealand Institute of Studies Queen Street, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-356 6688
  Website: http://www.nzios.ac.nz/
  Distance: 4.91 km

  Kaplan International English

  Location: 10 Titoki St, Parnell, Auckland 1052, Niu Di-lânPhone: +64 9-307 6507
  Website: https://www.kaplaninternational.com/new-zealand/auckland/english-school-auckland
  Distance: 5.31 km

  Techtorium - New Zealand Institute of Information Technology

  Location: Techtorium NZIIT, Newmarket, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-529 7523
  Website: https://techtorium.ac.nz/
  Distance: 5.13 km

  The Photography Institute

  Location: 161 Manukau Road, Epsom, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-889 3586
  Website: https://www.thephotographyinstitute.co.nz/
  Distance: 4.94 km