fbpx

Trường Đại học Auburn (The Auburn University) là trường đại học công lập nằm tại Alabama. Được thành lập vào năm 1856, trường hiện nay đang là ngôi nhà chung của hơn 25.000 sinh viên. Các khoa khác nhau được cun cấp tại trường bao gồm nông nghiệp, kiến ​​trúc, thiết kế và xây dựng, kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, lâm nghiệp và khoa học động vật hoang dã, khoa học nhân văn, nghệ thuật tự do, điều dưỡng, dược, khoa học và toán học và khoa học thú y.

Trường Đại học Auburn (The Auburn University) là trường đại học công lập nằm tại Alabama. Được thành lập vào năm 1856, trường hiện nay đang là ngôi nhà chung của hơn 25.000 sinh viên. Các khoa khác nhau được cun cấp tại trường bao gồm nông nghiệp, kiến ​​trúc, thiết kế và xây dựng, kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, lâm nghiệp và khoa học động vật hoang dã, khoa học nhân văn, nghệ thuật tự do, điều dưỡng, dược, khoa học và toán học và khoa học thú y.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Auburn University

Location: Auburn University, Auburn, AL, USAPhone: +1 334-844-4000
Website: http://www.auburn.edu/
Distance: 0 km