fbpx

Atlantic School of Theology

Ngày đăng 2019-01-02
Quốc gia Canada
Bằng cấpĐại Học
Xếp hạng
0.0
Atlantic School of Theology, được thành lập năm 1971, là một trường đại học công trụ sở tại Halifax, Nova Scotia, Canada.Trường cung cấp các khóa học và nghiên cứu về thần học bậc sau đại học. Trường được công nhận bởi Hiệp hội các trường thần học tại Hoa Kỳ và Canada. Một số khóa học thạc sĩ của trường là Divinity và Master of Arts và The Master of Arts, vừa dạy thần học, vừa cho phép bạn nghiên cứu tôn giáo.

 

Atlantic School of Theology, được thành lập năm 1971, là một trường đại học công trụ sở tại Halifax, Nova Scotia, Canada.Trường cung cấp các khóa học và nghiên cứu về thần học bậc sau đại học. Trường được công nhận bởi Hiệp hội các trường thần học tại Hoa Kỳ và Canada. Một số khóa học thạc sĩ của trường là Divinity và Master of Arts và The Master of Arts, vừa dạy thần học, vừa cho phép bạn nghiên cứu tôn giáo.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Atlantic School of Theology

Location: Atlantic School of Theology, Francklyn Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-423-6939
Website: http://www.astheology.ns.ca/
Distance: 0 km

Saint Mary's University

Location: Saint Mary's University, Robie Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-420-5400
Website: http://www.smu.ca/
Distance: 0.55 km

University of King's College

Location: University of King's College, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaDistance: 1.66 km

Mount Saint Vincent University

Location: Mount Saint Vincent University, Bedford Highway, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-457-6788
Website: http://www.msvu.ca/
Distance: 7.05 km

NSCAD University

Location: NSCAD University, Duke Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-444-9600
Website: http://nscad.ca/
Distance: 2.57 km

Dalhousie University

Location: Dalhousie University, South Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-494-2211
Website: http://www.dal.ca/
Distance: 1.4 km